top of page

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Saar Fotografeert. Hier kun je lezen hoe Saar Fotografeert met jouw persoonlijke gegevens omgaat nadat ze deze heeft verzameld. 

 

Inleiding

De AVG verplicht Saar Fotografeert om inzicht te geven in de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen ten aanzien van deze gegevens hebben. 

In dit document kun je dan ook lezen hoe jouw persoonsgegevens door Saar Fotografeert verzameld worden en wat daar vervolgens mee gedaan wordt. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd waar jouw gegevens worden opgeslagen, hoe deze worden opgeslagen en waarom deze gegevens worden opgeslagen. In deze privacyverklaring lees je ook welke rechten jij zelf hebt en hoe je die kunt gebruiken.

 

Het privacybeleid van Saar Fotografeert wordt met regelmaat opnieuw bekeken om te controleren of het beleid dat zij voert nog wel actueel is. 

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn alle gegevens waarmee een natuurlijk persoon kan worden geïdentificeerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen algemene persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op ras/etniciteit, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, genetische persoonsgegevens, biometrische persoonsgegevens, gegevens over het seksuele leven en strafrechtelijke gegevens. Alle andere gegevens die kunnen leiden tot identificatie van een persoon zijn algemene persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens, zowel bijzonder als algemeen, worden in deze privacyverklaring aangeduid met ‘persoonsgegevens’.

 

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens

Saar Fotografeert is de opsteller van deze privacyverklaring en degene die verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Saar Fotografeert richt zich met name op het fotografisch vastleggen van bruiloften en gezinnen. 

Wanneer je bijvoorbeeld een contactformulier invult op de website van Saar Fotografeert worden er gegevens van jou verzameld. Het is daarom belangrijk om te vermelden wat daar mee gedaan wordt zodat jij je wensen kenbaar kunt maken. 

 

Zodat je Saar Fotografeert kunt bereiken staan hier de contactgegevens van Sarah Daalman, fotografe en eigenaar bij Saar Fotografeert vermeld. 

 

Sarah Daalman

Alexanderstraat 4

3314 ZH Dordrecht

www.saarfotografeert.nl 

www.info@saarfotografeert.nl 

06 11 25 54 09

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Saar Fotografeert verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt aan Saar Fotografeert.

 

Ben je een betalende klant? Dan worden ook nog de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Jouw betaalgegevens

Jouw antwoorden op de door Saar Fotografeert toegezonden vragenlijsten.

 

 

Doel verzameling gegevens​

  1. Contact opnemen

Wanneer jij contact opneemt met Saar Fotografeert zullen jouw gegevens verzameld worden. In het contactformulier wordt enkel om die gegevens gevraagd die Saar Fotografeert nodig heeft om een fotosessie te kunnen voorbereiden, met jou in contact te komen, of jou een aanbod te kunnen doen. Wanneer je een aanvraag doet voor een newbornshoot heeft Saar Fotografeert de geboortedatum van jullie kindje nodig. 

  1. Uitvoering van de opdracht

Om de opdracht te kunnen uitvoeren heeft Saar Fotografeert gegevens van jou nodig. Saar Fotografeert vraagt hierbij om de volgende gegevens: Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer. Saar Fotografeert gebruikt deze gegevens voor het afhandelen van de betaling, maar ook om naar jullie woning te komen tijdens het uitvoeren van de opdracht. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om producten (zoals fotoalbums) te kunnen afleveren of informatie aan jou als klant te kunnen verschaffen. 

  1. Analytics

De website van Saar Fotografeert verzamelt jouw gegevens om de website te kunnen verbeteren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Hierbij wordt informatie verzameld die betrekking heeft op onder andere de duur van jouw websitebezoek of het aantal pagina’s dat je bezoekt. 

4.   Wix 

De website van Saar Fotografeert is gebouwd met behulp van Wix. Wanneer jij de website bezoekt wordt geregistreerd of je hier voor de eerste keer bent en hoe lang je op de website aan het kijken bent. Ook wordt geregistreerd welke pagina’s je bekijkt. Heb je eerder je contactgegevens ingevuld? Dan wordt jouw naam zichtbaar wanneer je de site opnieuw bezoekt. Deze gegevens worden verzameld om de website van Saar Fotografeert te kunnen verbeteren. 

5.   Cookies

Op de website van Saar Fotografeert wordt gebruik gemaakt van cookies. Hiervoor geef je, bij het bezoeken van de website, middels een knop toestemming. Je kunt het gebruik van cookies ook weigeren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de harde schijf van je computer geplaatst wordt op het moment dat je op de website van Saar Fotografeert komt. In dit tekstbestandje wordt informatie opgeslagen die bij een herhaald bezoek weer naar onze servers of die van derde partijen teruggestuurd kan worden. Voor cookies kun je je afmelden door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Alle informatie die eerder is opgeslagen kun je via de instellingen van je browser ook weer verwijderen. 

6.  Marketing en promotie

Jouw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor marketing of promotie. Denk hierbij aan een blog over jouw bruiloft, of foto’s van jou die op social media kanalen worden geplaatst ten behoeve van het portfolio van Saar Fotografeert. Hiervoor geef je toestemming door middel van het accepteren van de algemene voorwaarden. De toestemming voor het gebruik van deze foto’s kan op ieder moment en zonder opgaaf van redenen worden ingetrokken. 

7. Wettelijke verplichtingen

Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld belastingaangifte, worden ook persoonsgegevens verwerkt. 

 

Gronden om jouw persoonsgegevens te verwerken

Saar Fotografeert verwerkt jouw persoonsgegevens alleen als daar een grond voor is. De gegevens worden dan ook alleen verwerkt indien:

  • Degene van wie de gegevens zijn hiervoor toestemming heeft gegeven

  • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Saar Fotografeert

  • Saar fotografeert een wettelijke verplichting na moet komen

  • Er een gerechtvaardigd belang is voor Saar Fotografeert. Onder gerechtvaardigd belang wordt onder andere verstaan het onder de aandacht brengen van producten en diensten van Saar Fotografeert. 

 

Beveiliging

Saar Fotografeert neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus. Daarom worden door Saar Fotografeert ook passende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging. Heb je het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn? Of zijn er onverhoopt aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met Saar Fotografeert via info@saarfotografeert.nl

Indien er sprake is van een datalek zal Saar Fotografeert onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen nemen om de gevolgen van dit datalek zoveel mogelijk te beperken. Saar Fotografeert zal, indien jouw gegevens betrokken zijn bij het datalek, contact met je opnemen en je hiervan op de hoogte brengen. 

 

Saar Fotografeert zal jouw persoonsgegevens in beginsel niet verstrekken aan derden. Dit zal zij alleen doen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

Duur van bewaren persoonsgegevens

Saar Fotografeert zal de verzamelde persoonsgegevens gedurende langere tijd bewaren, maar niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van activiteiten. Dit kan langer zijn indien de gegevens op grond van een wettelijke regeling langer bewaard moeten worden. 

- Contact opnemen

Wanneer jij contact opneemt met Saar Fotografeert, via e-mail of door het invullen van een contactformulier, dan worden de gegevens die je meestuurt opgeslagen op de mailserver van het hostingbedrijf van Saar Fotografeert. Deze mails worden maximaal twee jaar lang bewaard en daarna verwijderd. 

- Facturen

De wet verplicht Saar Fotografeert om haar facturen 7 jaar te bewaren. Gedurende deze tijd zullen de facturen dan ook worden opgeslagen. Hier staan alle persoonsgegevens in die noodzakelijk zijn voor het opstellen van de factuur. Dus ook jouw naam en adres. 

- Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem. Deze worden voor onbepaalde tijd binnen Google Analytics bewaard. 

 

Jouw rechten

1 Recht op informatie

Je hebt het recht om te worden geïnformeerd over wat er met je persoonsgegevens gebeurt (zoals in deze privacyverklaring al wordt gedaan).

2. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw bewaarde gegevens op te vragen bij Saar Fotografeert. Dit doe je door een e-mail te sturen aan info@saarfotografeert.nl of telefonisch contact op te nemen via 06 11 25 54 09. Saar Fotografeert levert dan een overzicht aan van jouw gegevens.

3. Recht op rectificatie

Als je gegevens niet kloppen of ze zijn veranderd, dan heb je het recht dit door Saar Fotografeert aan te laten passen.

4. Recht op overdracht

Ga je overstappen naar een andere dienst en heb jij daarvoor gegevens nodig die bij Saar Fotografeert liggen opgeslagen? Dan heb je het recht op overdracht. 

5. Klacht indienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Dit recht heb je op het moment dat jij vindt dat Saar Fotografeert niet op een juiste manier met jouw gegevens omgaat. Je kunt de klacht indienen op http://autoriteitpersoonsgegevens.nl 

6. Bezwaar indienen

Op het moment dat je niet wil dat Saar Fotografeert jouw persoonsgegevens gebruikt heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.  

7. Vergeten worden

Je hebt het recht om vergeten te worden. Dit houdt in dat Saar Fotografeert uw persoonsgegevens zal verwijderen. Dit alleen zolang dit niet in strijd is met de wet. 

 

Wil je van een van de bovenstaande rechten gebruik maken? Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@saarfotografeert.nl. Om zeker te weten dat jij degene bent die dit verzoek gedaan heeft wordt je verzocht om een kopie van je identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Het is belangrijk dat je in deze kopie je pasfoto, de nummers onderaan het paspoort en BSN zwart of onleesbaar maakt. Saar Fotografeert zal zo snel mogelijk, maar ten minste binnen vier weken, reageren op je verzoek. 

 

Plichten

Een aantal gegevens zijn verplicht om aan te leveren. Namelijk de gegevens die minimaal nodig zijn voor Saar Fotografeert om een product of dienst aan te kunnen bieden. Wanneer je deze gegevens niet wenst aan te leveren kan Saar Fotografeert je de betreffende dienst helaas niet aanbieden. 

 

 

Bovenstaande privacyverklaring is van toepassing op de website: www.saarfotografeert.nl

De verklaring is voor het laatst aangepast op 19 november 2021.

bottom of page